EKOLOGIE

Environmentální politika firmy Q – ELEKTRIK a.s.

Náš přístup

Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty prosazováním ekologického managementu.

 

Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků.

Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci.

Podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení.

Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám.

Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.

V areálu Ostravské provozovně společnosti Q – ELEKTRIK a.s. klademe velký důraz na údržbu zeleně. Svažitý terén v areálu, kde se vyskytovaly náletové invazní křídlatky jsme pokryli plazivým skalníkem a levandulí, které vypěstovali přímo v provozovně zaměstnanci údržby budov.

Velký důraz klademe na úspory energie a v roce 2023 dokončujeme projekt náhrady výbojkového a zářivkového osvětlení hal a budov za ekologičtější LED osvětlení se spotřebou nižší o 60 až 70 procent.

Environmentálním cílem roku 2023 je rovněž výstavba fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách našich výrobních, skladových a prodejních hal.

 

Po zprovoznění našeho vlastního obnovitelného zdroje elektrické energie budeme sledovat vliv na snížení uhlíkové stopy naší společnosti.