ELEKTROMONTÁŽE

Komplexní práce v odvětví instalace, rekonstrukce a servisu elektrických zařízení do 110 kV dodáváme již od roku 1990 let

Elektromontáže v odvětví průmyslu

Za účelem kvalitně a odborně provedené práci máme zkušené kmenové zaměstnance s potřebnou kvalifikací pro běžné průmyslové provozy i pro provozy spadající pod dozor státní báňské správy. Tito zkušení elektrikáři jsou řízení vedoucími pracovníky s dlouholetými zkušenostmi a potřebným technickým vzděláním.

Naši pracovníci jsou zběhlí v instalaci a zprovozňování zařízení většiny známých výrobců elektrických zařízení. Zajišťujeme montáž a rekonstrukce VN kobek, VN a NN rozváděčů a kompletního vybavení v rozvodnách elektrické energie. Dále také montáž a instalace transformátorů, kioskových a sloupových trafostanic, instalace kabelových souborů pro rozvodny a jiné technologické celky.

Pro zajištění kvalitně odvedené práce máme k dispozici vlastním bohatě zásobený sklad elektromateriálu (ODKAZ NA ELEKTROMATERIÁL) a náhradních dílů. Všichni naši montéři a předáci pracovních skupin prochází periodickým školením jak v oblasti BOZP, tak v oblasti moderních montážních postupů.

Projekční práce

Projekční oddělení poskytuje technické podklady pro realizaci většiny našich zakázek. Je to ústřední uzel našeho profesního oddělení. V tomto oddělení pracují zkušení projektanti se specializacemi na výrobu rozváděčů, MaR, silnoproudé elektrotechniky, vysokého napětí a FVE. Klíčovou vlastností pracovníků v tomto oddělení je znalost problematiky a schopnost myšlení dopředu. Kvalitně připravený projekt snižuje náklady na realizaci a je pro naše projektanty standardem.

Servisní činnost

Specialisti pracující v servisním oddělení začínají tam, kde ostatní končí. Naším cílem je spokojený zákazník a proto poskytujeme širokou škálu činností a péče jak o nově instalované zařízení, tak i o stávající technologii zákazníka. Mezi hlavní směry záručního a pozáručního servisu patří chránění provozů a technologie, motory a frekvenční měniče a programovatelné řídící automaty (PLC). Mezi další specializace tohoto oddělení je uvádění do provozu technologických celků a diagnostika a vyhledávání poruch a potíží v elektrické síti zákazníka. Pro zajištění této činnosti disponujeme značným množstvím moderních diagnostických a zkušebních zařízení.

Spolupracujeme

Ukázka činností