Měděné dráty

CuETP drát je vyráběn v souladu s normou EN 13601.

Použití: v telekomunikacích, k přenosu elektrické energie, magnetické dráty.

Mechanické vlastnosti

Modul elasticity120 GPa
Mez pevnosti> 240 N /mm2
Prodlouženímin 35%       

Rozměry

průměr (mm)Balení
2,0 +/- 8,0 mmsamovolně v cívkách